boysie: Stolen from tumblr. (Default)
[personal profile] boysie
Tôi thấy kỳ thực đa phần các bạn đàn ông VN rất là hãm nhé. Nếu bạn nào là đàn ông mà không hãm vậy thì cứ tự nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!" coi tôi như Chí Phèo chửi làng Vũ Đại đi.

Yêu một đứa con gái không tốt với mình, nếu không quyết tâm bỏ được thì ráng mà nhịn chứ. Đã biết nó lừa mà còn tự đâm đầu vào, rõ là tự nguyện để bị lừa còn than thở clgt? Yêu đơn phương mà còn tính toán thiệt hơn, dám làm sao không dám chịu. Ờ, quyền kêu ca nó thuộc tự do của anh, chả ai cấm hết. Vậy cứ việc la bai bải như con bò đi, nhưng kiếm đứa khác mà la. Dizz, tôi có ý tốt, nói năng lịch sự tử tế, anh thì coi tôi như cái thùng rác, khạc ra 1 đống tâm sự xong kết luận là đồ mấy con điên, rỗi hơi, nhảm...

Bạn bè thì bạn bè, tôi biết con nhỏ ấy chẳng tốt đẹp, nhưng anh cũng đâu cao quý gì khi chửi nó như vậy. Thì anh cứ bảo anh cóc cần cao quý, anh đéll care... Anh hùng vcl! Vâng, anh là anh không thiếu gì gái gú, gái là cái thá gì... anh hỏi tới là gật...

Yes, we are cunts. Cunts have brains. Cunts are vital. Cunts are beautiful, no matter what you say. All cunts were born tight, close, promising, and perfect. 
 

 Profile

boysie: Stolen from tumblr. (Default)
boysie

November 2012

S M T W T F S
    123
4 5678910
11121314151617
18192021222324
25 2627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 08:32 am
Powered by Dreamwidth Studios