boysie: Stolen from tumblr. (Default)
[personal profile] boysie
Tôi làm bài thơ này trong lúc chém gió với Heo, mới đăng lên hơn một tiếng đồng hồ mà đã câu được 17 cái like, thấy rất là sung sướng và cảm kích. Vậy nên giờ post lên Dreamwidth này cho anh em bạn bè xem, đã chỉnh sửa chút ít gọi là.Bài này thơ năm chữ
Mỗi khổ có bốn câu
Giờ còn một câu nữa
Thế là xong khổ đầu.

Làm thơ thực ra dễ
Cốt sao cho có vần.
Nghe xuôi tai là được,
Ý nghĩa thì không cần.

Tác giả đang cân nhắc
Có nên viết khổ ba?
Nhưng mà thấy chán quá
Nên nghĩ mãi chẳng ra.

Thôi ta sang khổ bốn
Ý thì chẳng có gì
Càng đọc càng thấy thốn
Kết luôn cho xong đi.

Khổ năm rất bất lực
Càng nghĩ càng thêm bực
Mà hôm nay mát giời
Đi ngủ cho khỏe thôi.

Profile

boysie: Stolen from tumblr. (Default)
boysie

November 2012

S M T W T F S
    123
4 5678910
11121314151617
18192021222324
25 2627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 12:14 pm
Powered by Dreamwidth Studios